DK Nyt

78 småbyer - flest midtjyske - deler Nordea-midler

Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de støttede projekter.

Ønsket om at samle småbyernes borgere i et fælles byrum er en klar tendens i de projekter, som Nordea-fonden har valgt at støtte med 36 mio. kr. fra sin Her bor vi-pulje. 

Foruden en række mobile telte, en lille scene, stole og borde får eksempelvis foreningerne på Omø, der ligger i smålandsfarvandet ud for Skælskør, glæde af et mobilt lys- og højttaleranlæg.

Nordea-fonden vil med puljen inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 78 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet. Flest småbyer i regionerne Midtjylland (24) og Syddanmark (22) har fået støtte efterfulgt af Nordjylland (17), Sjælland (11) og Hovedstaden (4).

I alt uddeler Nordea-fonden 36 mio. kroner af den 60 mio. kr. store pulje. Den 29. oktober offentliggøres de resterende støttemodtagere. 

  • Puljen er på 60 mio. kr. som uddeles i to runder; september og oktober
  • Der kunne søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
  • Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.
  • Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
  • Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
  • For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der stadig mulighed for at søge Lokalpuljen.

ka
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/78-smaabyer-flest-midtjyske-deler-nordea-midler