DK Nyt

70 kr. for kopi af ejendomsskattebillet går ikke

Aarhus Kommune er nu underkendt af Ombudsmanden: Mente ellers, at en særlig bestemmelse gav mulighed for at opkræve op til 400 kr. i gebyr
5. JUL 2012 9.49

AARHUS: Borgere og virksomheder i Aarhus har hidtil skullet betale 70 kr. for at få en kopi af den såkaldte ejendomsskattebillet. Men det er ulovligt, mener både Folketingets Ombudsmand og Økonomi- og Indenrigsministeriet, oplyser Ombudsmanden.

Baggrunden er en sag, hvor en advokat klagede til Ombudsmanden over, at Aarhus efter fast praksis opkrævede 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten. Kommunen mente, at en særlig bestemmelse om udlevering af ejendomsoplysninger, der gav mulighed for at opkræve op til 400 kr. i gebyr, gav den ret til at opkræve de 70 kr.

Formålet med den særlige bestemmelse har dog været at kompensere kommunerne for det arbejde, der er forbundet med at udfylde skemaer med forskellige oplysninger om fast ejendom, typisk ved ejendomshandler. Kopiering af ejendomsskattebilletten kræver væsentlig mindre arbejde, og hverken ombudsmanden eller Økonomi- og Indenrigsministeriet mener, at den særlige bestemmelse kan bruges i den situation.

Der er derimod tale om aktindsigt i et allerede eksisterende dokument. Her kan kommunen kun kræve betaling efter reglerne i offentlighedsloven og bekendtgørelsen om betaling for kopier efter denne lov.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/70-kr-for-kopi-af-ejendomsskattebillet-gaar-ikke