DK Nyt
61 pct. af ansøgerne om handicapbil får nej

61 pct. af ansøgerne om handicapbil får nej

Syv kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på den type sager på over et år

61 pct. af de borgere, der i 2011 søgte kommuner om støtte til en handicapbil, fik afslag.

Ankestyrelsens statistik over afgørelser om støtte til køb af handicapbiler viser, at der i alt var 3.133 ansøgninger - det svarer til et fald på 4 pct. i forhold til 2010, hvor der var 3.276.
Antallet af bevillinger faldt med 6 pct. i forhold til 2010, fra 1.898 til 1.776.

Der gives oftere afslag til folk, der søger første gang, end ved ansøgning om genbevilling. 61 pct. af førstegangsansøgningerne ender ud med afslag, mens der ved ansøgning om genbevilling gives afslag i 21 pct. af tilfældene.

Fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige kommuner var for førstegangsansøgninger faldet med 5,7 uger fra 2010 til 2011, hvor den var 33,8 uger. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden faldet med 2,5 uger til 28,8 uger.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid rækker over store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. 60 kommuner afgjorde sagerne mellem 21 og 40 uger. 14 kommuner afgjorde sagerne under 40 uger, og syv kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over et år.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/61-pct-af-ansoegerne-om-handicapbil-faar-nej