DK Nyt
50 mio. kr til udsatte i Region Hovedstaden
Foto: Colourbox

50 mio. kr til udsatte i Region Hovedstaden

19 nye projekter skal hjælpe udsatte grupper og forbedre samarbejdet mellem region og kommuner
26. JUN 2012 6.23

HOVEDSTADEN: En særlig rådgivningsenhed om overvægt for børn i Region Hovedstaden, bedre seksualundervisning til unge på Frederiksberg og i Halsnæs og behandling af småskader i hjemmet for ældre, psykisk handicappede og demente på Amager.

Det er nogle af de nye projekter, som regionsrådet nu støtter fra den pulje, som skal hjælpe socialt udsatte grupper i et samarbejde med regionens kommuner. Der er i budget 2012 afsat 50 mio. kr. hvert år frem til år 2015 til at udbygge og etablere aktiviteter for svage borgere.

En tværgående politisk arbejdsgruppe skal finde de bedste fællesprojekter og præsentere dem i to faser. Desuden er der afholdt en række dialogmøder mellem region og kommuner for at finde de områder, hvor hjælpen kan få størst gavn.

I april måned blev der uddelt penge til de første fire projekter, og nu får yderligere 19 projekter penge af regionsrådet. Heraf kan nævnes:

En tidlig indsats for sårbare og udsatte gravide og vordende forældre med sociale, medicinske og psykiske problemer og som af den grund er udfordrede i deres kommende forældrerolle i Frederikssund, Hillerød og Hørsholm Kommuner.

En særlig rådgivningsklinik
for unge på Frederiksberg og i Halsnæs Kommune, hvor de kan tale om livet, seksualitet, forventninger og erfaringer. Håbet er at få færre aborter og kønssygdomme ved individuel rådgivning fra jordemødre og læger.

To projektsygeplejersker der på tilkald kan køre ud til ældre, psykisk handicappede og demente på Amager og behandle småskader, så borgerne ikke behøver at tage ind på akutklinik eller akutmodtagelse, en tur der ofte er meget besværlig.

En tandklinik drevet af frivillige som skal give tandbehandling til nuværende og tidligere misbrugere i Ballerup.

Formanden for den tværgående politiske arbejdsgruppe, Lise Müller (SF), er glad for samarbejdet:

- Vi har haft et fortrinligt samarbejde med kommunerne, som har kunnet pege på en række ømme tæer, som vi skulle behandle. Det er vi rigtig glade for på vegne af borgerne.

Puljen til udsatte borgere i Region Hovedstaden indgår i budgetårene 2012-2015 med 50 millioner kroner per år.

Der er på forhånd udpeget 6 indsatsområder, og alle projekter skal være fælles mellem region og kommuner.
Den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet skal for at finde de bedste projekter inddrage kommuner og frivillige organisationer i det forberedende arbejde.
Kommunerne, der deltager i projekterne, skal bidrage med f.eks. personale eller lokaler.
De udvalgte projekter forventes at løbe over to til tre år.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/50-mio-kr-til-udsatte-i-region-hovedstaden