DK Nyt

5.700 kvinder indkaldes for sent til screening for brystkræft

Region Sjælland opfylder ikke fristerne for screening, viser status.
2. MAJ 2021 9.45

SJÆLLAND: Der er lige nu omkring 5.700 kvinder i alderen 50-69 år i Region Sjælland, som afventer tid til en brystkræftscreening, som de burde have været indkaldt til.

Det fremgår af referatet for et møde i regionens forretningsudvalg forleden.

Efter brystkræftskandalen i Ringsted for et par år siden, hvor Jyllands-Posten afslørede mangelfulde brystkræftundersøgelser, så flere kvinder for sent fik opdaget deres kræft, har forretningsudvalget bedt om en kvartalsvis opfølgning på, hvordan det går på brystkræftområdet.

Den seneste viser, at regionen ganske vist overholder udredningsretten for kvinder, som henvises til brystundersøgelser, men at man aktuelt ikke følger de nationale anbefalinger for rutinemæssige screeninger af 50-69-årige kvinder uden symptomer. 

Kvinderne screenes gennemsnitligt efter to et halvt år, hvilket er en forsinkelse på tre måneder i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

"Alle de berørte kvinder har fået et brev fra Region Sjælland, der forklarer og beklager situationen. Det fremgår, at nogle kvinder for at kunne tilbyde tider hurtigst muligt vil opleve at blive indkaldt til et andet screeningssted end normalt (primært Roskilde Sygehus)," står der i referatet.

De kvinder, der har ventet længst, indkaldes først. Samtidig opfordres kvinderne i brevet til at kontakte deres læge, hvis de i ventetiden oplever symptomer fra brysterne, f.eks. en knude, hævelse, rødme eller andre ændringer.

Svært at skaffe personale

Forsinkelserne skyldes rekrutteringsudfordringer, særligt for de fotografer, der tager screeningsbillederne, fremgår det. Aktuelt er der syv ledige stillinger svarende til 20 pct. af faggruppen.

Regionen har fastsat som mål at nå ned på de to år og tre måneder inden nytår. 

For at nå målet undersøger man nu forskellige muligheder, herunder:

  • at finde mere kapacitet på privathospitaler
  • at udvide en gældende samarbejdsaftale med Region Syddanmark
  • på kort sigt at købe ekstra timer hos egne medarbejdere, pensionerede medarbejdere eller andre regioners medarbejdere i weekender
  • at oprette en særlig screeningsassistentuddannelse fra august
  • at få en radiografuddannelse placeret i regionen.

Der er afsat yderligere tre mio. kr. til initiativer til at øge kapaciteten i en tillægsaftale til budget 21, som blev godkendt 12. april.

https://www.dknyt.dkartikel/5-700-kvinder-indkaldes-for-sent-til-screening-for-brystkraeft