DK Nyt

46 kommuner sætter fart på verdensmålene

De danske kommuner er i fuld gang med at arbejde for FN's verdensmål. Men det er langt fra alle borgere, der kender til verdensmålene. Derfor har 46 kommuner nu igangsat den landsdækkende kampagne 'Danmark for målene', der netop har til formål at inddrage befolkningen i verdensmålene. 

Verdensmålene blev vedtaget af FN's medlemslande i 2015 og dækker over 17 konkrete mål for at løse nogle af klodens største problemer. Det er blandt andet mål om mere bæredygtig energi, bedre klimaindsats, mere ansvarligt forbrug og sundhed.

Inddragelsen af borgerne skal blandt andet ske ved at trække verdensmålene ned på et niveau, hvor borgerne kan være med. For det er afgørende, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at leve op til målene, lyder vurderingen fra professor emeritus ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt, som siger, at verdensmålene 'er ikke kun et regeringsanliggende. Hvis befolkninger rundt i verden ikke tager verdensmålene til sig, så vil vi aldrig kunne nå dem'.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/46-kommuner-saetter-fart-paa-verdensmaalene