DK Nyt
43 anbefalinger til et godt ældreliv

43 anbefalinger til et godt ældreliv

Ældrekommissionens rapport er nu i høring - siden foreslår ministeriet, hvordan de 40 mio. kr. til opfølgning skal bruges
9. FEB 2012 11.36

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) har i dag på Ældrekommissionens pressemøde fået overrakt kommissionens rapport 'Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem' med 43 anbefalinger til, hvordan man kan styrke ældre plejehjemsbeboeres livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem.

Ældrekommissionen blev nedsat i januar 2011 med henblik på at komme med en række anbefalinger til hvordan man kan tilrettelægge livet og arbejdet på landets plejehjem, så de ældres livskvalitet og selvbestemmelse bedst muligt understøttes.

I rapporten kommer kommissionen med 43 anbefalinger indenfor områderne: Overgangen til livet på plejehjem, et sundt og aktivt ældreliv, den daglige pleje, mennesker omkring beboeren, den frivillige indsats, den sundhedsfaglige indsats og den bedste afslutning på livet.

Karen Hækkerup siger:

- Ældrekommissionens rapport er et væsentligt bidrag til debatten om, hvordan vores ældre borgere kan få det bedst mulige liv, når de bor på plejehjem. Der er mange helt konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med at give beboerne mere selvbestemmelse og større livskvalitet.

Regeringen vil nu se nærmere på rapporten og drøfte den med relevante parter. Vi har derfor besluttet at sende rapporten i en bred høring. Efterfølgende vil vi komme med forslag til, hvordan de 40 mio. kr., der er afsat med satspuljen for 2012, til opfølgning på Ældrekommissionens arbejde, skal anvendes.

 

https://www.dknyt.dkartikel/43-anbefalinger-til-et-godt-aeldreliv