37 mio. kr. fordelt til styrkelse af unges psykiske trivsel

KORT NYT5. FEB 2019 6.29

Sundheds- og Ældreministeriet har fordelt midlerne fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse for 2019. De i alt 37 mio. kr. skal blandt andet gå til tobaksforebyggelse blandt unge, som Det Danske Spejderkorps skal være med til at udvikle, og tværkommunale netværk for sundhedsfremme. Det oplyser ministeriet.

Pengene fra puljen kan hvert år søges at private organisationer og foreninger, og i år har der været særligt fokus på at støtte initiativer, som styrker unges mentale sundhed. Det betyder blandt andet også støtte til Psykiatrifondens arbejde med afprøvning af en model, der skal udbrede viden og rådgive skoleledere om unges mistrivsel. 

- Det er så vigtigt, at vi hjælper unge, der har ondt i livet, med at få det bedre. Der er ingen snuptagsløsninger - vi må indstille os på, at det kræver en bred indsats, og derfor er det glædeligt, at så mange organisationer byder ind med sundhedsfremmende initiativer, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

ibs

Se modtagerne her.

https://www.dknyt.dkartikel/37-mio-kr-fordelt-til-styrkelse-af-unges-psykiske-trivsel