32 procent færre arbejdsskader hos plejepersonale

Baggrunden er en vejlederordning, øget undervisning i forebyggelse af vold og mere fokus på forflytningsteknik

GLADSAXE: Der er blevet færre anmeldelser af trusler og voldelig adfærd for plejepersonalet i Gladsaxe Kommune. Ligeledes er forekomsten af rygskader og faldulykker faldende. Det viser en undersøgelse af de anmeldte arbejdsskader fra 2007-2009. Nye tiltag med undervisning af medarbejderne i forflytningsteknik, demens og forebyggelse af vold er blandt årsagerne til det markante fald i arbejdsulykkerne, oplyser kommunen.

Et af initiativerne for at nedbringe arbejdsulykker blandt plejepersonalet er at uddanne medarbejdere som vejledere for deres kollegaer. På den måde er kendskabet til forflytningsteknik og forebyggelse af fysisk og psykisk vold blevet mere udbredt hos alle medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg.

Vejlederne bliver undervist i at forebygge mobning, håndtering af borgere med demens og uhensigtsmæssige hændelser. Det er også vejlederne der kan tage fat i en krisesituation. De underviser personalet i at afværge fremtidige hændelser. De rådgiver kollegaerne og medvirker til at sikre ekspertbistand ved behov for dette.

Rigtig forflytningsteknik og hjælpemidler
Udover forebyggelsesvejledere, er der også sat fokus på at bruge kroppen rigtigt og bruge de hjælpemidler der findes, når plejepersonalet skal hjælpe en borger. Derfor er der uddannet forflytningsvejledere som rådgiver personalet i at benytte de rette hjælpemidler, hensigtsmæssige arbejdsstillinger og i at bruge borgerens ressourcer, så borgeren medvirker mest muligt i forflytningen selv.


Det er ikke kun det samlede antal af arbejdsskader, der er faldet. Antallet af skader, der medfører sygefravær, er også faldet. Kun 40 af de anmeldte 139 arbejdsskader har medført en eller flere dages fravær og af disse var kun otte langtidssygemeldinger (15 dage eller over).

En anden vigtig årsag til den positive udvikling er, at Gladsaxe Kommune analyserer de arbejdsskader, som allerede er opstået. På den måde kan kommunen forebygge og undgå, at samme skade opstår igen.

Der skal ikke hviles på laurbærrene. Der vil i 2010 være et vedvarende fokus på forflytningsområdet med flere kurser til medarbejderne, undervisning i demens samt voldsforebyggelse. Gladsaxe Kommune fortsætter med at analysere plejen hos den enkelte borger.

FAKTA:
Samlede skader i Enhedsplejen, Gladsaxe Kommune:
2007: 204 2008: 193 2009: 139

tj

 

https://www.dknyt.dkartikel/32-procent-faerre-arbejdsskader-hos-plejepersonale