DK Nyt

31 kommuner får del i pulje til ældrepleje

245 mio. kr. fordelt til at teste nye veje til mere omsorg og mindre dokumentation.

Regeringen og dens støttepartier har nu fordelt 245 mio. kr. til 31 projekter i ældreplejen landet over.

Målet er, at projekterne skal udvikle og afprøve nye måder at styrke omsorg og nærvær for borgerne i ældreplejen på. Samtidig skal man forsøge at reducere unødvendige dokumentationskrav, så der bliver frigivet mere tid til borgerne.

Pengene blev afsat som del af aftalen om 2020-finansloven med 125 mio. kr. årligt. Pengene, som nu er fordelt, dækker bevillingen for både 2020 og 2021.

Modtagerne er:

 • Syddjurs 11.014.260 kr.
 • Frederiksberg 14.385.500 kr.
 • Kolding 10.542.800 kr.
 • Randers 12.432.109 kr.
 • Thisted 13.664.901 kr.
 • Billund 5.980.716 kr.
 • Haderslev 9.175.851 kr.
 • Herning 5.026.000 kr.
 • Hørsholm 12.609.870 kr.
 • København (slip hjemmeplejen fri) 5.035.610 kr.
 • Ikast-Brande 7.576.772 kr.
 • Varde 6.561.227 kr.
 • Brønderslev 4.884.429 kr.
 • Holbæk 8.017.463 kr.
 • Svendborg 9.958.909 kr.
 • Sønderborg 5.230.010 kr.
 • Vordingborg 5.586.902 kr.
 • Esbjerg 5.075.200 kr.
 • København (virtuelt mestringskursus for pårørende) 5.595.026 kr.
 • Struer 5.150.548 kr.
 • Aalborg (Den omsorgsfulde og nærværende relation med borgeren gennem professionelle møder og samtaler) 9.520.000 kr.
 • Greve 5.420.264 kr.
 • Holstebro 5.157.742 kr.
 • Vejle 5.203.733 kr.
 • Københavns Aalborg og Aarhus (Tryghed i eget hjem) 5.020.400 kr.
 • Middelfart 5.040.530 kr.
 • Kalundborg 13.208.008 kr.
 • Viborg 7.965.504 kr.
 • Gentofte 12.901.045 kr.
 • Kerteminde 7.713.182 kr.
 • Jammerbugt 5.345.489 kr.

I projekterne er der ifølge Sundheds- og Ældreministeriet fokus på at afprøve initiativer, der:

 • øger nærværet i mødet med borgerne, så borgeren får bedre muligheder for at udtrykke deres ønsker og behov.
 • lader borgerens egne ønsker og behov være drivende for den hjælp og støtte, som borgeren modtager.
 • i højere grad inddrager borgere, pårørende og medarbejdere for at styrke deres indflydelse i ældreplejen. Eksempelvis via bestyrelser på plejehjem eller ved større inddragelse af bruger- og pårørenderåd. 
 • etablerer mindre selvstyrende teams i hjemmeplejen, som i højere grad kan foretage en fleksibel visitation mhp. at tilpasse hjælpen hurtigere og mere smidigt. 
 • fjerner unødige administrative og organisatoriske barrierer for nærvær med borgeren, så der frigives mere tid til omsorg.
 • inddrager forskellige digitale og velfærdsteknologiske løsninger med henblik på, at borgeren får bedre mulighed for selv at få overblik over aftaler med kommunen samt aflyse og ”bestille” hjælp samt gøre det lettere for medarbejderne at dokumentere.
 • implementerer metoder og praksisser på ældreområdet med henblik på at øge kvaliteten og omsorgen i arbejdet med borgeren bl.a. gennem at arbejde med borgerrejser og borgerpaneler.
 • har fokus på styrke relationerne, nærværet og omsorg i den sidste tid for borgeren.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/31-kommuner-faar-del-i-pulje-til-aeldrepleje