DK Nyt
193.500 personer arbejder med pleje og omsorg

193.500 personer arbejder med pleje og omsorg

Det svarer til 153.700 personer på fuld tid, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Personalet i omsorg og pleje udgør 153.700 fuldtidsbeskæftigede. Pleje og omsorg omfatter hjemmepleje, plejehjem, genoptræning, botilbud til voksne, døgninstitutioner til børn og unge med særlige behov samt aktivitets- og samværstilbud mv.

Ud over de 133.700, der arbejder direkte med omsorg, pleje og pædagogik, er der også medregnet det personale, som arbejder med køkken-, rengørings- og viceværtfunktioner samt ledelse og administration.
Uden omregning til fuld tid - dvs. når fuld- og deltidsansatte tælles som antal personer - arbejder 193.500 personer inden for omsorg og pleje.

Flest social- og sundhedshjælpere
Af de 133.700 fuldtidsbeskæftigede, der arbejder med omsorg, pleje og pædagogik, er den største personalegruppe social- og sundhedshjælpere, der udgør 69.600 (inklusive pædagogmedhjælpere mv.).

Derefter kommer de 27.400 pædagoger og lærere. Der er endvidere 21.600 social- og sundhedsassistenter samt 9.200 sygeplejersker.

Mens 87 pct. af personalet inden for omsorg, pleje og pædagogik arbejder med kerneopgaven, er 8 pct. af personalet beskæftiget med køkken-, rengørings- og viceværtfunktioner. De sidste 5 pct. arbejder med ledelse og administration mv.

86 pct. er kvinder
Omsorg og pleje er overvejende et arbejdsområde for kvinder, idet 86 pct. af de beskæftigede er kvinder. Af det samlede personale er 95 pct. eller 145.900 fuldtidsbeskæftigede ansat i kommunerne og 5 pct. eller 7.800 i regionerne.

Opgørelsen indeholder alle sociale tilbud i kommuner og regioner med undtagelse af børnepasning. Sundhedsvæsen, herunder sygehuse, børnetandpleje og sundhedspleje indgår ikke. Personale hos private leverandører af hjemmehjælp har endnu ikke kunnet opgøres.

Kan ikke vise evt. udvikling fra året før
På grund af indførelsen af nye klassifikationer af personalegrupperne kan tallene for 2011 ikke sammenlignes med tal for 2010 og tidligere. Der er fx tvivl om afgrænsningen mellem social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Og derfor kan Danmarks Statistik ikke foretage en kvalificeret sammmenligning mellem de to seneste år.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/193-500-personer-arbejder-med-pleje-og-omsorg