DK Nyt
15 års vej-ansvar for 78,7 mio. kr.

15 års vej-ansvar for 78,7 mio. kr.

Første fynske funktionskontrakt mellem Odense Kommune og vejbygningsfirmaet NCC Roads A/S
11. OKT 2011 8.41

ODENSE: Odense Kommune har netop indgået en ny type kontrakt med vejbygningsfirmaet NCC Roads A/S, der sikrer vedligeholdelse af vej-, sti- og fortovsbelægninger i det åbne land i de næste 15 år.

Aftalen mellem Odense Kommune og NCC Roads er en såkaldt funktionskontrakt, der udelukkende indeholder krav til tilstanden af det færdige arbejde. Hermed sikrer kommunen, at belægningernes tilstand forbedres betydeligt, og at belægningerne vedligeholdes på et højt niveau gennem hele kontraktperioden.

Denne type kontrakt er den første af sin art på Fyn, men er gennem de sidste 10 år blevet mere og mere udbredt i landets kommuner. I dag vedligeholdes mere end 10 pct. af de kommunale veje i Danmark gennem sådanne aftaler, og det medfører en række fordele:

Der bliver bedre overensstemmelse mellem kommunens forventninger og det leverede produkt, da aftalen drejer sig om belægningens funktionsegenskaber og ikke asfaltens produktegenskaber.

Ansvaret for resultatet bliver mere entydigt placeret hos entreprenøren, da kommunen ikke specificerer bestemte produktegenskaber. Ansvaret og friheden giver entreprenøren et ekstra incitament til at udvikle mere konkurrencedygtige produkter og produktionsmetoder.

Kontrakten lyder på 78,7 million kr., og den strækker sig over de næste 15 år. Den forholdsvis lange kontraktperiode skyldes, at der ved denne type kontrakter er behov for et fornuftigt forhold mellem den forventede levetid af belægningerne og kontraktperioden.

Inden længe opretter NCC Roads en hjemmeside, hvor man kan se, hvor og hvornår der er planlagt vejarbejde, og der annonceres årligt om planlagt vejarbejde.

Kontrakten omfatter

300 km kørebaner
8.000 m2 asfaltpladser
5.500 løbende meter fortove
41 km stier
2.800 løbende meter grusveje
2.900 m2 gruspladser
Rabatter langs veje og stier

 

https://www.dknyt.dkartikel/15-aars-vej-ansvar-for-78-7-mio-kr