DK Nyt

11 kommuner var galt på den med "no-cure-no-pay"-princippet

Ankestyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.
13. JAN 2021 8.47

Ankestyrelsen har undersøgt 30 kommuners brug af private konsulenter på socialområdet og vurderer, at 11 af dem har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager, oplyser styrelsen.
 
Samtidig har to kommuner ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at konsulentfirmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt, hvis de selv havde udført opgaven. 

De pågældende kommuner har fået besked om at genoptage sagerne, hvis de har truffet afgørelser over for borgere.

Private konsulenter, der udfører opgaver for kommunerne på socialområdet, skal overholde de samme regler, som kommunerne skal, hvis de selv udfører opgaven. Det har Folketingets Ombudsmand slået fast i 2013, og Ankestyrelsen kom i juni 2020 om en generel udtalelse, hvor det samme fremgår.

Ankestyrelsen slog dog samtidig fast, at hvis konsulenterne er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelser i sager om ydelser til konkrete borgere på det sociale område. Det skyldes, at der foreligger inhabilitet, når konsulentfirmaerne har en økonomisk interesse i at nå til et bestemt resultat. 

Læs udtalelsen.

Ankestyrelsen har gennemgået kontrakter fra 30 kommuner, der havde kontrakter med konsulenter på det sociale område:

  • 11 kommuner har handlet ulovligt ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.
  • 15 kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, er ikke i strid med lovgivningen, da firmaet kun har lavet forhandlinger med leverandører, og det ikke har ført til, at hjælpen til borgerne er ændret. 
  • To kommuner har ved brugen af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at firmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt.
  • Ni kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, er ikke i strid med lovgivningen. I nogle tilfælde skyldes det, at firmaet kun har lavet forhandlinger med leverandører, og det ikke har ført til, at hjælpen til borgerne er ændret. I andre tilfælde skyldes det, at firmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt.

Læs notat.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/11-kommuner-var-galt-paa-den-med-no-cure-no-pay-princippet